DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Amasya 17°C
Parçalı Bulutlu

2018-2019 KIŞ DÖNEMİNDE İLÇEMİZ MAHALLE VE KÖYLERDE BULUNAN İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIN ADRESLERİNE 3000 TON KÖMÜR TAŞIMA HİZMET ALIM İŞİ AMASYA SULUOVA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI İHALE İLANI

2018-2019 KIŞ DÖNEMİNDE İLÇEMİZ MAHALLE VE KÖYLERDE BULUNAN İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIN ADRESLERİNE 3000 TON KÖMÜR TAŞIMA HİZMET ALIM İŞİ AMASYA SULUOVA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI İHALE İLANI
REKLAM ALANI
27.05.2018
2.263
A+
A-

2018-2019 KIŞ DÖNEMİNDE İLÇEMİZ MAHALLE VE KÖYLERDE BULUNAN İHTİYAÇ SAHİBİ
VATANDAŞLARIN ADRESLERİNE 3000 TON KÖMÜR TAŞIMA HİZMET ALIM İŞİ
AMASYA SULUOVA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
İHALE İLANI

2018-2019 kış döneminde İlçemiz mahalle ve köylerde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşların adreslerine 3000 ton kömür taşıma hizmet alım işi hizmet
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/235799
1-İdarenin
a) Adresi : Yeni Mah. Atatürk Bulv. Şehit Recep İnce Cad. No:7 05500 SULUOVA/AMASYA
b) Tele fon ve faks numarası : 3584176151 – 3584176617
c) Elektronik Posta Adresi : Amasya.Suluova@sydv.org.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Nite liği, türü ve miktarı : İlçemiz mahalle ve köylerdeki ihtiyaç sahibi vatandaşların adreslerine 3000 ton kömür taşımadağıtma
işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Sosyal Yardımlaşma Vakfı
c) Süresi : İşe ba şlama tarihi 01.08.2018, işin bitiş tarihi 31.01.2019
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yeni Mah. Atatürk Bul. Şehit Recep İnce Cad. No:7 Suluova
b) Tarihi ve saati : 30.05.2018 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde , noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimde ki görevlileri belirten son
durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Suluova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adresinden satın
alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sosyal Yardımla şma ve Dayanışma Vakfı Suluova adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adre se iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için
teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 210 (iki yüz on) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

REKLAM ALANI
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.