DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Amasya °C

82 KALEM KIRMIZI DANA ETİ,TAVUK ETİ VE MUHTELİF GIDA ALIMI ŞEHİT HÜSEYİN KAVAKLI FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

82 KALEM KIRMIZI DANA ETİ,TAVUK ETİ VE MUHTELİF GIDA ALIMI ŞEHİT HÜSEYİN KAVAKLI FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
REKLAM ALANI
28.03.2019
758
A+
A-

82 KALEM KIRMIZI DANA ETİ,TAVUK ETİ VE MUHTELİF GIDA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/130529
1-İdarenin
a) Adresi : Şehit Hüseyin Kavaklı Fen lisesi Müdürlüğü Maarif Mah Atatürk Bulv. 161 05500 Suluova/AMASYA
b) Tele fon ve faks numarası : 3584170472 – 3584170472
c) Elektronik Posta Adresi : er-sa n05.34@hotma il.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 82 Kalem Kırmızı Dana Eti,Ta vuk Eti ve Muhtelif Gıda Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Suluova Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi Devlet Parasız Yatılı Pansiyon Yemekhanesinde
muayene kabul komisyonu tarafından .
c) Teslim tarihleri : Aylık okul müdürlüğünün ihtiyacı doğrultusunda belirlenen ürünler teslim e dilecektir. her
ayın 1-15 arası muayene kabul komisyonu tarafından incelenerek ürün teslimi yapılacaktır.
Getirilen ürünleri muayene kabul komisyonu numune örneğini inceleyip kabul
edecektir.Ürünlerde uygunsuzluk olduğu ta kdirde muayene kabul komisyonu malı iade
edecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi Müdürlüğü – Maarif Mahallesi Atatürk Bulvarı No:153 Suluova
b) Tarihi ve saati : 04.04.2019 – 10:30

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde , noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olma sı halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve ya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son
  durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göste rmek üzere
  ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İha le dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Suluova Şehit Hüseyin ka vaklı Fen Lise si Müdürlüğü adresinden
  satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Suluova Şehit Hüseyin Kavaklı fen Lisesi Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
  taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, mal kalem-ka lemleri için te klif birim fiyatlar üzerinden ve receklerdir. İha le sonucu, üzerine ihale yapıla n istekliyle her bir mal
  kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için te klif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üze rinden birim fiya t sözleşme imzala nacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13.Diğer hususlar:
  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı 1 SALÇA kilogram 250 2 MAKARNA kilogram 600 3 İNCE BULGUR kilogram 100 4 SİYAH ÇAY
  ( 1 kiloluk) kilogram 60 5 TOZ ŞEKER kilogram 150 6 KÜP ŞEKER paket 100 7 K. MERCİMEK kilogram 500 8 YEŞİL MERCİMEK kilogram 100 9 KEŞKEKLİK
  BUĞDAY kilogram 100 10 SIVI YAĞ (18lt) adet 20 11 KURU FASULYE ( 25 kğ luk Ambalaşlarda) kilogram 250 12 BARBUNYA ( 25 kğ luk Ambalaşlarda)
  kilogram 250 13 NOHUT ( 25 kğ luk Ambalaşlarda) kilogra m 300 14 BULGUR Pilavlık Orta ( 25 kğ luk Ambalaşlarda) kilogram 400 15 PİRİNÇ ( 25 kğ
  Ambalaşla rda) kilogram 600 16 YARMA ( 25 kğ ambalaşlarda) kilogram 75 17 İRMİK (25 Kğ Ambalaşlarda) kilogram 50 18 KARIŞIK TURŞU (5 kğ Bidonlarda)
  kilogram 200 19 TEL ŞEHRİYE (500 grm’lık) T kilogram 50 20 ARPA ŞEHRİYE (500 grm’lık) kilogram 50 21 ŞEKER PARE TATLISI (Kuru hazır) kilogram 75 22
  KADAYIF (Hazır kuru Fincan ) kilogram 75 23 KEMALPAŞA TATLISI ( Hazır kuru) kilogram 75 24 KURU ÜZÜM (10 kğ’luk kutula rda) kilogram 40 25 KURU
  KAYISI (10 kğ’luk kutularda) kilogram 40 26 YEŞİL ZEYTİN (10 kğ Tenikelerde) kilogram 70 27 SİYAH ZEYTİN (10 kğ Tenikelerde) kilogram 70 28 MANTI (5
  Kğ’luk Ambalaşlarda) kilogram 50 29 HAMUR AŞI kilogram 30 30 MİLFÖY ( Günlük Taze Olcak ) kilogram 50 31 SADE SÜT ( 200 mlm ) adet 3.000 32
  ÇÖKELEK (2 kğ’luk Ambalaşlarda) kilogram 20 33 KAŞAR PEYNİR (1 Kiloluk) a det 40 34 TEREYAĞ (Safi Süttten Terayağ Taze Ola cak ) kilogram 75 35 SÜT
  (1lt) ade t 60 36 YOĞURT ( Günlük Taze OLa cak) kilogram 1.500 37 AYRAN (200 mlm) adet 6.000 38 BEYAZ PEYNİR (18 kğ tenekelerde Tam Yağlı ) kilogram
  90 39 SÜZME YOĞURT kilogram 20 40 YUMURTA (30 luk Koli İri boy) adet 3.000 41 PİKNİK ÇİLEK REÇELİ (15 grm’lık) adet 1.000 42 P.VİŞNE RECELİ (15
  grm’lık) ade t 1.000 43 PİKNİK BAL (15 grm’lık) a det 2.000 44 P. ACUKA SOS (20 grm’lık) adet 1.000 45 P.KREM PEYNİR (15 grm’lık) a det 1.000 46
  P.TEREYAĞ (15 grm’lık) adet 3.000 47 P.SARELLE (15 grm’lık) adet 2.000 48 P.TAHİN PEKMEZ (20 grm’lık) adet 1.000 49 PUDİNG (147 grm’lık) paket 50 50
  CEVİZ İÇİ (1 kğ’luk) kilogram 15 51 ÇİKOLATA SOSU (128 grm) paket 20 52 HAŞHAŞ SARI (1 kğ Paketlerde) kilogram 10 53 KABARTMA TOZU (10’lu
  Paketlerde) paket 10 54 KREMŞANTİ (150 grm’lık) paket 10 55 PASTA KREMASI (136 grm’lık) Ambalaşlarda) paket 30 56 SUSAM (1 kğ’lık Ambaşlarda)
  kilogram 3 57 TARHANA (5 kğ’luk Paketlerde) paket 30 58 VANİLYA (15 li paketlerde 200 grm’lık) pa ket 30 59 KAKO ( 50grm’lık) paket 30 60 KARABİBER (1
  kğ’lık Ambalaşlarda) kilogram 5 61 NANE (1 kğ’lık Ambalaşlarda) kilogram 3 62 PUL BİBER (1 kğ’lık Ambalaşlarda) kilogram 10 63 UN ( Mis Un ) kilogram 50
  64 YAŞ MAYA ( 25 grm’lıkTekli Paketlerde) paket 20 65 YUFKA (1 kğ’lık Ambalaşlarda) kilogram 75 66 YEMEKLİK İYOTLU KALIN TUZ kilogram 100 67 İNCE
  TUZ (İyotlu) kilogram 50 68 BEZELYE KONSERVE (5 kğ’luk ) kilogram 100 69 KONSERVE YEŞİL FASULYE (5 kğ’luk ) kilogram 200 70 GARNİTÜR (5 kğ’luk
  ) kilogra m 100 71 TOZ BİBER kilogram 2 72 KEKİK kilogram 1 73 YULAFLI BİSKÜVİ (125 grm’lık) adet 750 74 SADE BİSKÜVİ (800 grm’lık) adet 300 75 KEK
  (40 grm’lık) adet 750 76 ÇUBUK KRAKER ( 40 grm’lık) adet 750 77 BADEM KRAKER ( 40 grm’lık) adet 750 78 POŞET ÇAY (100 lük kutularda) ade t 800 79
  KIRMIZI DANA ETİ kilogram 600 80 TAVUK BAGET kilogram 200 81 TAVUK GÖĞÜS kilogram 150 82 TAVUK SARMA kilogram 200
REKLAM ALANI
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.