DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Amasya 17°C
Parçalı Bulutlu

MOTORİN SULUOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MOTORİN SULUOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
REKLAM ALANI
25.11.2020
458
A+
A-

MOTORİN SULUOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN
İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/645302
1-İda renin
a) Adresi : Cumhuriyet Mah. Atatürk Bul. No:146 – Suluova / AMASYA Suluova /AMASYA
b) Telefon ve faks numara sı: 4447679 – 03584172060
c) Elektronik Posta Adresi : bim@suluova.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (va rsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 300.000 LT Motorin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Fen İşleri Müdürlüğü ga raj amirliğinde bulunan akaryakıt depoları
c) Teslim tarihi : Sözle şmenin imzalandığı tarihte işe başlanarak kurumun ihtiyacı doğrultusunda
31.12.2021 tarihlerine kadar yükleniciden motorini peyder pey alacaktır.
3- İha lenin
a) Yapıla cağı yer : Suluova Belediyesi İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 21.12.2020 – 10:30

 1. İhaleye katılabilme şa rtları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
  krite rler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliye tinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince
  alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
  İste kli bir Akaryakıt ve Dağıtım Paza rlama Kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
  tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçe rliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım
  Pazarla ma Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi, b)İste kli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pa zarlama
  Kuruluşunun bayisi ise ; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar
  geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı ve
  bayilik sözleşmesini c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş
  ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi
  4.1.2. Te klif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması ha linde, İdari Şa rtname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık
  Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter
  tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şe kli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şe kli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali ye terliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare ta rafından ekonomik ve mali yete rliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1.
  4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
  Motorin nin TSE standa rtlarına uygun olduğuna dair belge teklif dosyasında sunulacaktır.
  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.
  Kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel sektöre yapılmış he r türlü akaryakıt satışı
  5.Ekonomik açıdan en ava ntajlı teklif sa dece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idare nin adresinde görülebilir.
  7.2. İha leye teklif verece k olanların iha le dokümanını EKAP üzerinden e-imza kulla narak
  indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Suluova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine
  elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
  sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif
  edilen birim fiyatların ça rpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
  imzalana caktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 6. İste kliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olma mak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
  geçici teminat vereceklerdir.
 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif ve rilemez.
 9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılma yacaktır.
 10. Diğer hususlar:
  İhale, Kanunun 38 inci ma ddesinde öngörülen açıklama istenme ksizin ekonomik açıda n en
  avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 11. www.ilanbis.bik.gov.tr Basın İlan No.: ILN01265370
REKLAM ALANI
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.