DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Amasya °C

Onarım işleri yaptırılacaktır

Onarım işleri yaptırılacaktır
REKLAM ALANI
29.09.2022
267
A+
A-

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Onarım ve tadilat yapım işi:
Okullarda Onarım ve Tadilat İşleri Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2022/995928
1-İdarenin
a) Adı:BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Kayabaşı Gazi Yaşargil Cad. 2 34494 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:2124440669 –
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı:Okullarda Onarım ve Tadilat İşleri Yapılması
b) Niteliği, türü ve miktarı:Okullarda 177 Kalem İnşaat, 172 Kalem Mekanik ve 173 Kalem Elektrik İşleri Yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Başakşehir/İstanbul
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 435 (DörtYüzOtuzBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:21.10.2022 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Başakşehir Belediyesi İhale Salonu Kayabaşı Mah. Gazi Yaşargil Cad. 15 Temmuz Sk. No:2 34494 Başakşehir/İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
B III. Grup: Bina İşleri veya BIII grubu işin onarım işi veya B III grubu işin tamamlama işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
A. Değerlendirme teklif fiyatı ile kalite ve teknik değer nitelik olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Fiyat dışı unsur değerlendirmesi; yeterlik kriterlerini sağlayan, aşırı düşük teklif değerlendirmesini geçen ve aritmetik hatası bulunmayan istekliler için yapılacaktır. Fiyat dışı unsur değerlendirmesine dahil edilen isteklilerden teklifi en düşük istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 70) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Fiyat dışı unsur değerlendirmesine dahil edilen istekliler içinden teklifi en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. Şeklinde, A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması Teklif Cetveli Sıra No İş Kalemi No Kalite ve Teknik Değer Puanı 33 15.270.1111/BŞK (2) 76 15.470.1010/BŞK (1) 152 İNŞAAT.06 (2) 154 İNŞAAT.08 (1) 163 İNŞAAT.17 (2) 164 İNŞAAT.18 (2) 166 İNŞAAT.20 (1) 334 MEKANİK.01 (1) 335 MEKANİK.02 (1) 336 MEKANİK.03 (1) 337 MEKANİK.04 (2) 339 MEKANİK.06 (1) 348 MEKANİK.15 (1) 496 ELEKTRİK.02 (1) 503 ELEKTRİK.09 (1) 504 ELEKTRİK.10 (1) 505 ELEKTRİK.11 (1) 506 ELEKTRİK.12 (1) 507 ELEKTRİK.13 (1) 508 ELEKTRİK.14 (1) 509 ELEKTRİK.15 (1) 510 ELEKTRİK.16 (1) 513 ELEKTRİK.19 (1) 515 ELEKTRİK.21 (1) 517 ELEKTRİK.23 (1) ?Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Fiyat dışı unsur değerlendirmesine dahil edilen isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 – %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90 – %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; ?Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir. Not: Fiyat dışı unsurların yaklaşık maliyetteki alt ve üst sınır değerleri ihaleden sonra EKAP üzerinden isteklilere tebliğ edilecektir. İsteklilerin toplam puanı eşit olması halinde ihale düşük teklif veren istekli üzerine bırakılacaktır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

REKLAM ALANI
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.