DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Amasya 26°C
Çok Bulutlu

2018-2019 YILI 10-18 MM (FINDIK) LİNYİT KÖMÜRÜ NAKLİYESİ AMASYA ÖZEL İDARESİ ESKİ ÇELTEK KÖMÜR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2018-2019 YILI 10-18 MM (FINDIK) LİNYİT KÖMÜRÜ NAKLİYESİ AMASYA ÖZEL İDARESİ ESKİ ÇELTEK KÖMÜR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
REKLAM ALANI
17.08.2018
1.554
A+
A-

2018-2019 YILI 10-18 MM (FINDIK) LİNYİT KÖMÜRÜ NAKLİYESİ AMASYA ÖZEL İDARESİ ESKİ ÇELTEK KÖMÜR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi : 14
Yasal Kapsam : 13 b/2
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 2. adım 135.238,00 – 270.489,00
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer : İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizme t Alımı: Hayır – 12.06.2015 tarihi ile devreye giren yönetmelik sonrası gele n ilanlarda sadece sınır değer bilgisi
için anlam ifade etmektedir.
2018-2019 YILI 10-18 MM (FINDIK) LİNYİT KÖMÜRÜ NAKLİYESİ
AMASYA ÖZEL İDARESİ ESKİ ÇELTEK KÖMÜR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2018-2019 YILI 10-18 MM (FINDIK) LİNYİT KÖMÜRÜ NAKLİYESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu ma ddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/344101
1-İdarenin
a) Adresi : Eski Çeltek Mah. Ke rem Altay Cad. 05500 SULUOVA/AMASYA
b) Tele fon ve faks numarası : 3584281083 – 3584281205
c) Elektronik Posta Adresi : eskice ltek@eskicelte k.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmetin Miktarı ve türü ek’te yer almaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Amasya İl Özel İdaresi Eski Çeltek Bütçe İçi Kömür İşletmesi Kömür Stok Sahasında n Amasya
Şeker Fabrikası Kömür Stok Sahalarına
c) Süre si : İşe başlama tarihinden itibaren 300(üç yüz) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Amasya İl Özel İdaresi Eski Çeltek Bütçe İçi Kömür İşletmesi SULUOVA/AMASYA
b) Tarihi ve saati : 30.07.2018 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel ola rak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb.
belgeler,
İsteklilerin 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunu Doğrultusunda yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde tanımlanan şekliyle R1,L1 Veya K1 türü
yetki belgelerinden birini teklifleri ile birlikte ibraz etmeleri zorunludur.Taşımada kullanılacak araçların,yetki belgesi sahibinin taşıt belgesine kayıtlı olmaları
ve taşıma kartlarının olması zorunludur.K1 belgesi ekinde taşıt belgesi listesi de verilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde , noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde , ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son
durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İha le doküma nı, idare nin adresinde görüle bilir ve 100 TRY (Türk Lira sı) ka rşılığı Amasya İl Öze l İda resi Eski Çe lte k Bütçe İçi Kömür
İşletmesi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasya İl Özel İdaresi Eski Çeltek Bütçe İçi Kömür İşletmesi Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler
için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

REKLAM ALANI
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

NFL Jerseys Nike