DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Amasya °C

İadeli cihazlar tıbbi malzeme bakım, onarım ve teknik servis hizmeti alımı ihalesi

İadeli cihazlar tıbbi malzeme bakım, onarım ve teknik servis hizmeti alımı ihalesi
REKLAM ALANI
27.10.2022
198
A+
A-

İADELİ CİHAZLAR TIBBİ MALZEME BAKIM, ONARIM VE TEKNİK SERVİS HİZMET ALIMI
SGK ÇORUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

İADELİ CİHAZLAR TIBBİ MALZEME BAKIM, ONARIM ve TEKNİK SERVİS HİZMET ALIMI  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2022/1088035
1-İdarenin
a) Adı:SGK ÇORUM İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:GÜLABİBEY MAH CENGİZ TOPEL CAD NO:120 19100 MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarası:3642256600 – 3642256605
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı:İADELİ CİHAZLAR TIBBİ MALZEME BAKIM, ONARIM ve TEKNİK SERVİS HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:11.Kalem Tıbbi Malzeme İadeli Cihazların Bakımı ve 54 Kalem Tıbbi Malzeme İadeli Cihaz Onarım işi ilişkin “01/01/2023-31/12/2023Tarihleri arası ” 12 aylık Bakım-Onarım ve Teknik Servis Hizmet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Çorum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bağlı Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihi 01.01.2023, işin bitiş tarihi 31.12.2023
d) İşe başlama tarihi:01.01.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:23.11.2022 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Çorum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gülabibey Mah Cengiz Topel Cad No:120 adresindeki hizmet binası 3.Kat Toplantı salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
-İstekli, Tıbbi cihazlarla ilgili bakım-onarım hizmeti vermeye yetkili olduğuna dair T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ve TSE HİZMET YETERLİLİK belgesini ihale aşamasında sunacaktır
-*Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca belirlenen usul ve esaslara ilişkin 2020/6 sayılı genelge kapsamında yapılacak hizmet alımı kapsamında tıbbi cihaz teknik servis sağlayıcılarının “Tıbbi Cihaz Servis İstasyonu ve ilgili teknik personelin” Teknik Personel olarak ÜTS kaydı olacaktır. Teknik Servis sağlayıcılarının faaliyet kapsamına göre, Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS 12426 Yetkili Servisler -Tıbbi Cihazlar-Kurallar Veya TS 13703 Özel Servisler-Tıbbi Cihazlar-Kurallar Veya TS 13011 Yetkili Servisler-Cerrahi El Aletleri-Kurallar Veya TS 13402 Yetkili Servisler-Sterilizasyon Cihazları- Kurallar TS 13005 Yetkili Servisler-Tıbbi ve Laboratuvar Amaçlı Hastane Mefruşatı ve Ekipmanlar için-Kurallar Standartları kapsamında geçerli HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ihale aşamasında sunulacaktır.
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
İş konusu cihazların bakım onarımını yapacak personel teknik servis raporu düzenleme yeterlilik belgesine sahip olacaktır. Firmanın düzenleyeceği teknik raporda biyomedikal mühendisi kontrol yapmış olacak ve raporda imzası bulunacaktır. Bu elemanın diploma ve diğer teknik eğitim sertifikaları, varsa iş deneyim belgeleri sözleşme aşamasında kuruma verilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
 
4.4.1.Kamu veya Özel Sektöre yapılan her türlü Tıbbi Cihazın Bakım veya Onarımı Benzer iş olarak Kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

REKLAM ALANI
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.