DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Amasya 10°C
Parçalı Bulutlu

2018-2019 EĞİTİM–ÖĞRETİM YILINDA İLÇEMİZDE TAŞIMALI İLKÖĞRETİM (İLKOKUL-ORTAOKUL) KAPSAMINDA BULUNAN 7 (YEDİ) İLKOKUL-ORTAOKULA, 31 (OTUZBİR) GÜZERGAHTAN 31 (OTUZBİR) ARAÇ İLE TOPLAM 422 (DÖRTYÜZYİRMİİKİ) ÖĞRENCİNİN 180 İŞ GÜNÜ TAŞINMASI İHALESİ

2018-2019 EĞİTİM–ÖĞRETİM YILINDA İLÇEMİZDE TAŞIMALI İLKÖĞRETİM (İLKOKUL-ORTAOKUL) KAPSAMINDA BULUNAN 7 (YEDİ) İLKOKUL-ORTAOKULA, 31 (OTUZBİR) GÜZERGAHTAN 31 (OTUZBİR) ARAÇ İLE TOPLAM 422 (DÖRTYÜZYİRMİİKİ) ÖĞRENCİNİN 180 İŞ GÜNÜ TAŞINMASI İHALESİ
REKLAM ALANI
12.06.2018
1.780
A+
A-

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-SULUOVA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
İHALE İLANI

2018-2019 Eğitim–Öğretim Yılında İlçemizde Ta şımalı İlköğretim (İlkokul-Ortaokul) kapsamında bulunan 7 (yedi) İlkokul-Ortaokula, 31 (otuzbir)
güzergahtan 31 (otuzbir) araç ile toplam 422 (dörtyüzyirmiiki) öğrencinin 180 iş günü taşınması ihalesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/269988
1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası Kat:1 No:210
Suluova/AMASYA 05500 SULUOVA/AMASYA
b) Tele fon ve faks numarası : 3584172426 – 3584172492
c) Elektronik Posta Adresi : suluova05@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Taşımalı İlköğretim (İlkokul-Ortaokul) kapsamında bulunan 7 (yedi) İlkokul-Ortaokula, 31 (otuzbir)
güzergahta n 31 (otuzbir) a raç ile toplam 422 (dörtyüzyirmiiki) öğrencinin taşınma sı ihale si
Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Suluova İlçesinde bulunan 7 taşıma merkezi ilkokul/ortaokul müdürlüğü
c) Süre si : İşe ba şlama tarihi 17.09.2018, işin bitiş tarihi 14.06.2019
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : CUMHURİYET MAH.ATATÜRK BULVARI İLÇE MEM HİZMET BİNASI KAT:1 NO:210
SULUOVA – AMASYA
b) Tarihi ve saati : 26.06.2018 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde , noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimde ki görevlileri belirten son
durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,
ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhase beci, yeminli ma li müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren, sta ndart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgele r veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul e dilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurum veya kuruluşları veya özel sektörde, yurt içinde veya yurt dışında, öğrenci veya personel taşıma hizmetleri benzer iş olarak kabul
edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Suluova – AMASYA adresinden satın
alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SULUOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler
için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

REKLAM ALANI
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

NFL Jerseys Nike