DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Amasya 28°C
Az Bulutlu

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ (BENZİN- MOTORİN) ALIMI DSİ SULUOVA SULAMALARI SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ (BENZİN- MOTORİN) ALIMI DSİ SULUOVA SULAMALARI SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ
REKLAM ALANI
11.12.2018
1.245
A+
A-

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ (BENZİN- MOTORİN) ALIMI 

DSİ SULUOVA SULAMALARI SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ (1900LİTRE BENZİN-25120 LİTRE MOTORİN) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/642966

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

CUMHURİYET MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI 210 05500 SULUOVA/AMASYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3584170612 – 3584176921

c) Elektronik Posta Adresi

:

goknur_05@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

25120 LİTRE MOTORİN , 1900 LİTRE BENZİN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Akaryakıt pompa bayii teslimi. Gerekli ve acil durumlarda lüzum üzerine araziye teslim.

c) Teslim tarihi

:

01/01/2019-31/12/2019 TARİHLERİ ARASI BİRLİK TARAFINDAN HER TAŞIT İÇİN TALEP EDİLEN AKARYAKIT MİKTARINA  İLİŞKİN FİŞLER KARŞILIĞI VERESİYE SATIŞ FİŞLERİNDEN SONRA MAL TESLİMİ YAPILACAKTIR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

CUMHURİYET MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:194 SULUOVA

b) Tarihi ve saati

:

27.12.2018 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

                İstekli akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden; akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan alacakları akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu veya Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğunu gösterir 2018 yılına ait belge
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.teklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

TSE Standartlarına ve ISO 9000-9001 Uygunluk Belgeleri

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

 (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 33 md.)  ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı BİRLİK MUHASEBE SERVİSİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar CUMHURİYET MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:194 SULUOVA adresine elden teslim .. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 1 (bir) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

REKLAM ALANI
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.