DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Amasya 32°C
Parçalı Bulutlu

İHALE İLANI

İHALE İLANI
REKLAM ALANI
18.10.2019
333
A+
A-

SULUOVA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOKİ POLİS LOJMANLARI ISITMA SİSTEMİ ONARIM İŞİ AMASYA İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toki Polis Lojmanları Isıtma Sistemi Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/441653
1-İdarenin
a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 97 05200 – AMASYA MERKEZ/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 3582100050 – 3582100054
c) Elektronik Posta Adresi : 05ozelidare@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Polis Lojmanları Isıtma Sistemi Onarım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Suluova/AMASYA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Amasya İl Özel İdaresi/Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 26.09.2019 – 10:30

  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu ola n belge;
    İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince o iş için özel olarak düzenlenen sicil, kazı izni, inşaat ruhsatı, yapı kullanım
    belgesi veya benzeri belgelerin alınması yükleniciye aittir. Ayrıca inşaat sırasında plan proje tasdik harcı, yer işgal harcı, hafriyat harcı, yapı kulanım izin
    belgesi harcırahları, yapı ruhsat harcırahları ve benzeri harçlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüze l kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
    son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
    üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üze re sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,
    ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
    tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren
    belge.
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.3.1. İş deneyim belgeleri:
    Son on beş yıl içinde be del içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu
    iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
    4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işle re denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
    4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
    Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin, Benze r iş grupları listesinde yer alan; C/II veya C/IV Grubu işle r benzer iş olarak kabul edilecektir.
    Ayrıca; C/II veya C/IV gurubu işlerini de içeren B/III üst yapı Bina Tamamlama, Güçlendirme, Onarım işleri (ihale dosyasında detaylı şekilde
    belgelendirmek şartıyla) de benzer iş olarak kabul edilecektir.
    4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
    Makine Mühendisliği
    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  3. İhale dokümanının görülmesi:
    7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
    7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasya İl Özel İdaresi/İhale Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
    taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  5. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel
    sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekle ri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
  8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  10. Diğer hususlar:
    İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
    Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
REKLAM ALANI
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.