DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Amasya 0°C
Yoğun Kar Yağışlı

İŞ MAKİNESİ KİRALANMASI SULUOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ MAKİNESİ KİRALANMASI SULUOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
REKLAM ALANI
25.11.2020
488
A+
A-

İŞ MAKİNESİ KİRALANMASI SULUOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İş Makinesi Kiralanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin a yrıntılı bilgile r aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/637673
1-İda renin
a) Adresi : Cumhuriyet Mah.Menderes Cad.No:2 05500 Suluova /AMASYA
b) Telefon ve faks numara sı: 4447679 – 03584172060
c) Elektronik Posta Adresi: bim@suluova.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri ara sı 250 gün süreli 2 adet La stik
Tekerle kli, 4×4 iş makinası
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapıla cağı yer : Su işle ri müdürlüğü bünyesindeki çalışma sahaları
c) Süresi : İşe ba şlama tarihi 01.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
3- İha lenin
a) Yapıla cağı yer : Suluova Belediyesi İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 09.12.2020 – 11:30

 1. İhaleye katılabilme şa rtları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
  krite rler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Te klif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması ha linde, İdari Şa rtname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık
  Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter
  tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şe kli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şe kli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali ye terliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare ta rafından ekonomik ve mali yete rliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare ta rafından mesleki ve teknik yete rliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  5.Ekonomik açıdan en ava ntajlı teklif sa dece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idare nin adresinde görülebilir.
  7.2. İha leye teklif verece k olanların iha le dokümanını EKAP üzerinden e-imza kulla narak
  indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Suluova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine
  elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler teklifle rini, Birim fiyatlar üzerinde n vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan
  istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
  bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzala nacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 6. İste kliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olma mak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
  geçici teminat vereceklerdir.
 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
  1z. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif ve rilemez.
 8. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılma yacaktır.
  14.Diğer hususlar:
  İhale, Kanunun 38 inci ma ddesinde öngörülen açıklama istenme ksizin ekonomik açıda n en
  avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 9. www.ilanbis.bik.gov.tr Basın İlan No.: ILN01262884

REKLAM ALANI
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.