DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Amasya °C

Bina onarım işi yaptırılacaktır

Bina onarım işi yaptırılacaktır
REKLAM ALANI
24.01.2023
148
A+
A-

BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-7.BÖLGE SAMSUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Batı Karadeniz Havzası Su Kaynaklarının Sürdürebilirliğinin Araştırılması Ve Yönetilmesi AR-GE Eğitim Merkezi Tesisleri Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İKN:2022/1484064
1-İdarenin
a) Adı:BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-7.BÖLGE SAMSUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Bahçelievler Mah. Istiklâl Caddesi No:138 55070 Bahçelievler İLKADIM/SAMSUN
c) Telefon ve faks numarası:3622307900-2474 – 3622340387
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı:Batı Karadeniz Havzası Su Kaynaklarının Sürdürebilirliğinin Araştırılması Ve Yönetilmesi AR-GE Eğitim Merkezi Tesisleri Onarımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:DSİ Sinop Yerleşkesinde bulunan; seminer salonunun tüm teçhizatları ile yenilenmesi, misafirhane çatı restaurant ve mutfak yapılması, konaklama odaları ile Lobi kaplayıcılarının yenilenmesi, asansör VRF sistem klima yapılması ve çeşitli ilave yapıların yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Sinop İl Merkezi
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 330 (ÜçyüzOtuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:17.02.2023 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):DSİ 7. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Bahçelievler Mah. İstiklal Caddesi No:138 55070 İlkadım/SAMSUN


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

Aday ve isteklilerin son başvuru veya ihale tarihi itibari ile ilgili mevzuatı uyarınca yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası almış, yapı müteahhitliği bilişim sistemine (YAMBİS) kayıtlı ve kaydının aktif (belge numaralarının iptal edilmemiş) olması şartı aranacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinin eki olan yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan B III Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
 İnşaat Mühendisliği veya Mimar


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması 
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı 
Unsur Puanı
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)1,83%3,4%1,3
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması0,41%0,75%0,8
PN 25 Cam elyaf takviyeli kompozit PP-RC polipropilen borular; 2″ ø63/8.6 mm (montaj bedeli dahil)0,63%1,17%0,8
Pn 20 polipropilen 3/4″ ø25/4,2 mm temiz su boruları0,43%0,81%0,8
PVC, ses izoleli,polipropilen plastik pis su boruları (geçme muflu) montaj malzemesi bedeli0,72%1,34%0,8
Profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine konulması.0,6%1,12%0,7
Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi (aşık olarak yapılan mertekler, hurdi döşemeler, mütemadi kirişler, basit olarak kullanılan münferit çatı aşıkları ve mertekleri, lentolar, hurdi döşemeler, köşe takviye demirleri, kolonlar, dikmeli kolonların bağlanmasında kullanılan hatıllar ve benzeri imalatla3,17%5,89%2,3
Yan ve üst kenarindan kenetlenebilen kiremit ile çati örtüsü yapilmasi (Sizdirmazlik Sinifi: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanikli) (2 Latali sistem)0,39%0,72%0,7
Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 60 mm polistren yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac, altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması1,34%2,49%1
20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g4 sınıfı) (5,00 n/mm² ve 600 kg/m³)0,58%1,08%0,7
Makina alçısı ile tavanlara 15 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması0,95%1,76%0,7
İnorganik bağlayıcılı hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (tı, wı, csı) ile iç ve dış yüzeylere 2 cm kalınlıkta sıva yapılması0,94%1,74%0,7
8 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (kaplama dış yüzeyine 3 mm kalınlıkta mineral sıva uygulanacaktır mantolama)1,13%2,09%0,8
(20×60 cm) veya (30×60 cm) veya (33×60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)0,63%1,18%0,7
60×60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)0,69%1,28%0,7
60×120 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)1,71%3,17%1,2
3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)0,4%0,74%0,7
Oda giriş kapısı için kapı kilit paneli ve kapı tertibatı temini ve montajı1,97%3,66%1,4
Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil)0,74%1,37%0,7
Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)0,85%1,58%0,7
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)0,52%0,97%0,7
55 cm Yarım Monoblok Lavabo2,59%4,81%1,9
Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti0,45%0,83%0,7
Köşe Tipi (Kare veya Dikdörtgen) Temperli Camdan Duşakabin0,46%0,85%0,7
Ankastre Seti (Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya;( TS EN 200) birinci kalite)1,34%2,49%1
Panel radyatör (tip 22) 6000,73%1,35%0,7
WC Tezgah büyük (Solid Akrilik)0,46%0,85%0,7
(Bina Dışına ) 400 kg,Makine Dairesiz Sınıf 1 2-1 Askı Palangalı Dişlisiz Makinalı 5 Kişilik 1,00 m/sn, VVVF, 4 Durak, Tam Otomatik Konutlarda Kullanılan İnsan Asansörü2,63%4,88%1,9
Paslanmaz çelik merdiven korkuluğu yapılması0,69%1,28%0,7
Doğalgaz dedektörü( gaz algılama sensörlü-problu)0,37%0,68%0,7
60*60 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı)delikli galvanize saç plakadan gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması0,46%0,86%0,7
1500*2100 mm iki kanatlı tam otomatikkapı( Opak Camlı Fotoserli ve iki gözlü )0,77%1,43%0,7
1500*2100 mm dört kanatlı tam otomatikkapı( Opak Camlı Fotoserli ve iki gözlü )0,7%1,43%0,7
PVC ve Alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması. Antirefle cam olacaktır renk desen doku vb özellikler idarece belirlenecektir0,87%1,61%0,7
Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması,Tavan yapılması (Duvar C 75 profil – 40 cm aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)2,02%3,75%1,4
Baskı beton yapılması (Demir hariç)0,61%1,14%0,7
Giyotin cam sistemi(Isı camlı ve renkli )2,63%4,88%1,9
aplik armatür 2 Kollu0,53%0,98%0,7
5 cm kalınlıkta taş yünü ısı yalıtım levhaları ile mineral dolgulu kompozit alüminyum levhalar ile cephe kaplaması yapılmas4,14%7,69%3
Konferans Salonu DX Klima Santiralı (1.334 m3) Alan için5,78%10,73%4,1
Soğuk hava deposu alımı (15m3 havayı 0°C ta soğutacak tavan motoru, 34 m2 100mm panel yalıtım duvarı oda içi montajlı, 80*180 cm kapı 100mm menteşe kol kilit dahil dışa açılır yalıtımlı kapı, termometre göstergesi, sıcaklık ayar ünitesi panosunun kapı kenarına imalatı ve elektrik tesisatı dahil)0,67%1,24%0,6
Mdf üzeri çift yüzlü laminat duvar kaplaması (h=6 m.) yapılması5,91%10,97%4,2
Klasik Tuğla İle Cephe Kaplaması Yapılması0,41%0,77%0,7
Çatı Mutfak Havandırma ( Proje Özelliklerine Göre Yapılacak)1,23%2,28%0,9
4+4 mm. süt lamine camlı (Hcam= 129 cm., cam kenarları rodajlı) paslanmaz çelik merdiven korkuluğu Yapılması1,6%2,98%1,1


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete

REKLAM ALANI
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.