DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Amasya °C

TÜPLÜ FİDAN ÜRETİMİ ,FİDAN SÖKÜMÜ VE KAPLI FİDANLARIN TAŞITLARA YÜKLENMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

TÜPLÜ FİDAN ÜRETİMİ ,FİDAN SÖKÜMÜ VE KAPLI FİDANLARIN TAŞITLARA YÜKLENMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR
REKLAM ALANI
16.02.2022
337
A+
A-

TÜPLÜ FİDAN ÜRETİMİ ,FİDAN SÖKÜMÜ VE KAPLI FİDANLARIN TAŞITLARA YÜKLENMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR.-ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- SAMSUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amasya Orman Fidanlık Şefliği Kapaklı Orman Fidanlığında Tüplü Fidan Üretimi ,Fidan Sökümü ve Kaplı Fidanların Taşıtlara Yüklenmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2022/119873

1-İdarenin

a) Adı : ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- SAMSUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Çiftlik Mahallesi Atatürk Bulvarı.Gelemen Mevkii 311/11 55300 TEKKEKÖY/SAMSUN

c) Telefon ve faks numarası: 03622560517 – 3622560844

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı: Amasya Orman Fidanlık Şefliği Kapaklı Orman Fidanlığında Tüplü Fidan Üretimi ,Fidan Sökümü ve Kaplı Fidanların Taşıtlara Yüklenmesi

b) Niteliği, türü ve miktarı: 3 da alanda tohum ekimi 1425 da alanda sulama 21,5 daalanda ot alma ,200 000 adet tüp dolumu, bunların taşınması ot alamsı ekimi vb.belirtilen diğer miktarlı işler.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Amasya Orman Fidanlık Şefliği Kapaklı Orman Fidanlığı Suluova AMASYA

ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren 210(İkiYüzOn) gündür

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 08.03.2022 – 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Söz konusu hizmet alım ihalesine; serbest ormancılık ve orman ürünleri büroları ve şirketleri, bünyesinde Serbest Meslek Mensubu Orman Mühendisi ve/veya Orman Yüksek Mühendisi çalıştıran Ormancılık Kooperatifleri ile diğer şirketler katılabilecektir.  Diğer şirketler; Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan şirket senedinde, 5531 sayılı Kanunda sayılan ormancılık, orman ve ağaç endüstrisi faaliyet konularına yer veren ve bu konularda hizmet akdi ile serbest meslek mensubu çalıştırarak veya ortaklık yaparak üçüncü şahıslara iş yapan şirketler olarak kabul edilecektir. 

Serbest ormancılık ve orman ürünleri büroları ve şirketleri, ile diğer şirketler ve Ormancılık Kooperatifleri, ihale aşamasında Orman Mühendisleri Odasından alınmış “Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi” ni yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmek zorundadır. Meslek mensupluğu Oda Kayıt Belgesini ise sözleşme aşamasında İdareye sunmak zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak, Makine ve iş gücü ile yapılan ağaçlandırma, erozyon kontrolü, toprak muhafaza, suni tensil, fidan üretimi, fidan dikimi ve bakım işleri ile bunların etüt proje işleri birbirlerinin benzeri iş olarak kabul edilir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

REKLAM ALANI
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.